ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA PESOBET

1. Chung

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện này chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa Người chơi (sau đây gọi là “Người dùng”) và PESOBET.

1.2 Người dùng đồng ý rằng bằng cách sử dụng hoặc truy cập bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi https://www.pesobet.com hoặc bất kỳ trang web nào khác

do PESOBET sở hữu, thông qua TV, máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác để truy cập các dịch vụ trò chơi bao gồm các ứng

dụng có thể tải xuống (Trang web) và/hoặc đăng ký trên trang web rằng họ đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này cũng như (i) quy

trình đăng ký tài khoản (ii) tất cả các giao dịch chơi trò chơi và trò chơi (iii) Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và (iv) Luật của trò chơi (tổng hợp sau đây gọi là

T&C).

1.3 Người dùng phải đọc kỹ toàn bộ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi nhấp vào nút “CHẤP NHẬN”. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các

T&C này thì Người dùng không được sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Trang web.

1.4 Các Điều khoản & Điều kiện này có hiệu lực ngay khi Người dùng nhấp vào nút “CHẤP NHẬN”. Bằng cách nhấp vào “CHẤP NHẬN”, Người

dùng biểu thị rằng mình đã đọc và hiểu T&C và đồng ý trở thành một bên trong mối quan hệ hợp đồng giữa Người dùng

và PESOBET. quyền chỉnh sửa, sửa đổi, bổ sung và sửa đổi T&C giữa Người dùng và PESOBET bất kỳ lúc nào. PESOBET sẽ

1.5 Dự trữ PESOBET sử

dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Người dùng được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với T&C. Nếu Người dùng không chấp nhận bất kỳ thay

đổi nào được thực hiện, họ nên ngừng sử dụng dịch vụ và đóng tài khoản của mình. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau ngày các thay đổi có hiệu lực

sẽ được coi là sự chấp nhận của Người dùng đối với các thay đổi đó.

1.6 PESOBET được quản lý bởi Cơ quan quản lý trò chơi Myanmar.

1.7 Các T&C này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý và hợp đồng giữa Người dùng và PESOBET.

1.8 Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản và Điều kiện này với các điều khoản và điều kiện dành riêng cho trò chơi thì điều khoản và điều kiện sau sẽ được ưu tiên

áp dụng. Trong trường hợp bất kỳ khía cạnh nào của điều khoản và điều kiện dành riêng cho trò chơi không được đề cập nhưng được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này thì điều

khoản và điều kiện đó sẽ được coi là áp dụng cho mối quan hệ của người chơi với PESOBET.

1.9 Người dùng hoàn toàn hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các T&C này và đôi khi có thể được sửa đổi

1.10 Những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên https://www.pesobet.com. Trách nhiệm duy nhất của Người dùng là xem lại Điều khoản &

Điều kiện, cùng với các Quy tắc cụ thể cho từng Trò chơi mà Người dùng chọn tham gia, để luôn cập nhật tất cả các sửa đổi mỗi khi Người dùng chơi.

Người dùng có thể dễ dàng xác định xem các Điều khoản & Điều kiện này có thay đổi hay không bằng cách tham khảo số Phiên bản và ngày của Điều khoản

& Điều kiện hiện tại được nêu trên trang này. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, công ty sẽ thông báo trước cho Người dùng trước

khi có sửa đổi đáng kể đối với các điều khoản và điều kiện và trong mọi trường hợp như vậy, Người dùng sẽ nhận được bản tóm tắt về mọi thay đổi được

thực hiện.

1.11 Các quy tắc và giải thích về việc tham gia bất kỳ Trò chơi nào của PESOBET, duy trì tài khoản Người dùng với PESOBET, Chính sách quyền riêng tư và các

thông tin quan trọng khác được cung cấp trong các liên kết riêng trên Trang web và được đưa vào các T&C này bằng cách tham khảo.

1.12 Không ảnh hưởng đến điều khoản 1 ở trên, mọi tham chiếu đến Trò chơi của PESOBET trong thỏa thuận này sẽ đề cập đến Sòng bạc,

Rush Poker và các Trò chơi khác đôi khi có sẵn trên Trang web. PESOBET có quyền thêm và xóa Trò chơi khỏi Trang web theo quyết

định riêng của mình.

1.13 Các Điều khoản & Điều kiện này được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giúp Người dùng dễ dàng truy cập. Chỉ phiên bản tiếng

Anh là cơ sở pháp lý cho mối quan hệ giữa Người dùng và PESOBET và trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản không phải tiếng Anh và phiên bản

tiếng Anh của các T&C này thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.14 Nếu Người dùng mở hoặc cố gắng mở nhiều tài khoản, vì bất kỳ lý do gì, PESOBET có thể chặn hoặc đóng bất kỳ hoặc tất cả tài khoản của Người

dùng theo quyết định riêng của mình. Nếu PESOBET cho phép Người dùng duy trì một tài khoản thì đó sẽ là tài khoản được tạo đầu tiên với

PESOBET, số tiền gửi còn lại của Người dùng, nếu có, sẽ được chuyển vào đó. PESOBET sẽ khấu trừ phí hành chính 10% số dư ví hoặc 30 USD (Ba

mươi USD), tùy theo số tiền nào cao hơn tại thời điểm chuyển khoản, cho mỗi tài khoản mà Người dùng đã mở cũng như bất kỳ khoản khấu trừ

nào khác có thể được áp dụng theo quy định. với T&C của PESOBET.

1.15 Nhà điều hành trang web này là Siamese CDs Inc. có địa chỉ đăng ký tại Khách sạn và Sòng bạc Grand Andaman, Đảo Thahtay Khyun,

Myanmar.

2. Tài khoản thành viên người dùng

2.1 Đăng ký và mở tài khoản thành viên Người dùng:

2.1.1 Để tham gia bất kỳ Trò chơi nào của PESOBET bằng tiền thật, người đăng ký phải đủ 18 tuổi để đăng ký tài khoản với

PESOBET (“Tài khoản Thành viên”) và gửi tiền vào Tài khoản Thành viên theo cách được quy định sau đây trang: trang: đăng ký.

2.1.2 Cư dân Hoa Kỳ, Singapore, Philippines và Hồng Kông không được phép mở tài khoản với PESOBET.

PESOBET thường xuyên sàng lọc các đăng ký của mình để tìm những điểm bất thường và sẽ đình chỉ ngay lập tức và vô thời hạn bất kỳ tài khoản người chơi nào của các

quốc gia này.

Trách nhiệm của Người dùng là xác định tình trạng pháp lý của cờ bạc qua internet trong phạm vi quyền hạn của Người dùng và hành động phù hợp. Tính

khả dụng của Trang web PESOBET ở bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào không cấu thành đề nghị hoặc lời mời của PESOBET sử dụng các dịch vụ do Trang

web PESOBET cung cấp. PESOBET sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hành động của người chơi khi cờ bạc qua internet là bất hợp

pháp và/hoặc vi phạm điều khoản này của Điều khoản và Điều kiện.

2.1.3 PESOBET có quyền chỉ định Nhà cung cấp giải pháp thanh toán để hành động, nhận và/hoặc thanh toán tiền thay mặt cho PESOBET.

2.1.4 Người dùng không thể đánh bạc, cá cược và đặt cược trong Lãnh thổ Myanmar như đã đề cập trong giấy phép chơi trò chơi của chúng tôi.

2.1.5 Người dùng chỉ được phép có một Tài khoản Thành viên trên Trang web này. Nếu Người dùng cố gắng mở nhiều Tài khoản Thành viên, tất cả

các tài khoản mà Người dùng cố mở có thể bị chặn hoặc đóng.

2.1.6 Nếu Người dùng nhận thấy mình có nhiều Tài khoản Thành viên dưới các tên khác nhau, Người dùng phải thông báo ngay cho PESOBET.

2.1.7 Yêu cầu mở Tài khoản Thành viên được thực hiện bằng cách điền vào mẫu đăng ký và gửi trực tuyến cho PESOBET. PESOBET

có quyền từ chối mở Tài khoản Thành viên.

2.1.8 Mọi thông tin cung cấp khi đăng ký PHẢI chính xác. Người dùng phải nhập tất cả thông tin bắt buộc được yêu cầu vào biểu mẫu đăng ký của

Người dùng, đặc biệt là danh tính của Người dùng, địa chỉ của Người dùng và chi tiết liên hệ, bao gồm địa chỉ email hợp lệ, nơi cư trú của Người dùng,

thông tin thanh toán có liên quan, tất cả đều phải phải đúng và đúng. Trách nhiệm duy nhất của Người dùng là đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là

đúng, đầy đủ và chính xác. Người dùng được thông báo rằng PESOBET thực hiện các thủ tục xác minh, cho dù là chính nó hay thông qua bên thứ ba

đối với số tiền gửi của Người dùng. Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp cho PESOBET các tài liệu bổ sung, chẳng hạn như bản sao hộ chiếu, để

xác minh danh tính của mình. Tài khoản Thành viên của Người dùng có thể bị chặn hoặc đóng nếu Người dùng không cung cấp thông tin hoặc tài liệu

được yêu cầu hoặc nếu thông tin hoặc tài liệu đó mà Người dùng cung cấp bị phát hiện là sai hoặc gây nhầm lẫn.

2.1.9 Là một phần của quá trình đăng ký, Người dùng phải chọn tên người dùng và mật khẩu để có thể đăng nhập vào Trang web. Trách nhiệm duy nhất và duy nhất của

Người dùng là đảm bảo rằng thông tin đăng nhập của Người dùng được lưu giữ an toàn. Người dùng không được tiết lộ thông tin đăng nhập của mình cho bất kỳ ai.

PESOBET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích Tài khoản Thành viên của Người dùng do việc Người dùng tiết

lộ, dù cố ý hay vô tình, dù chủ động hay thụ động, chi tiết đăng nhập của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào.

2.1.10 Người dùng không được phép chuyển tiền từ Tài khoản Thành viên của Người dùng sang Người dùng khác hoặc nhận tiền từ Người dùng khác vào Tài khoản Thành

viên của Người dùng.

2.1.11 Việc bán/chuyển nhượng và/hoặc mua tài khoản cho/từ những Người dùng khác luôn bị cấm.

2.2 Gửi tiền vào Tài khoản Thành viên của Người dùng

2.2.1 Người dùng chỉ có thể tham gia bất kỳ Trò chơi nào nếu Người dùng có đủ tiền trong Tài khoản Thành viên của Người dùng. PESOBET không bao giờ cung cấp cho Người dùng

bất kỳ khoản tín dụng nào khi tham gia vào bất kỳ Trò chơi nào.

2.2.2 Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin cần thiết để gửi tiền vào Tài khoản Thành viên của Người dùng trong trang “Tài khoản của tôi” và “Gửi tiền” trên

Trang web. Người dùng có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào có sẵn cho mình như được chỉ định trong các trang này và đôi khi có thể được sửa

đổi. Xin lưu ý rằng một số phương pháp có thể không có sẵn ở một số quốc gia.

2.2.3 Tùy thuộc vào phương thức đã chọn, tiền gửi có thể bị tính phí. Để biết các khoản phí hiện tại liên quan đến việc gửi tiền, hãy xem “Tài khoản của tôi” và

“Tiền gửi” cho từng phương thức gửi tiền. Ngân hàng của Người dùng có thể tính phí riêng cho Người dùng đối với chuyển khoản ngân hàng và các phương thức

thanh toán

khác.

 2.2.4 PESOBET chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ. Người dùng phải chọn một loại tiền tệ làm loại tiền tệ cho Tài khoản Thành viên của Người dùng. Bất kì

các khoản thanh toán mà PESOBET nhận được bằng loại tiền tệ khác với loại tiền mà Người dùng chọn sẽ được chuyển đổi thành loại tiền được chọn tại

tỷ giá hối đoái hiện hành. Người dùng phải thanh toán mọi phí bảo hiểm trao đổi.

2.2.5 Khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để gửi tiền, tiền của Người dùng sẽ được ghi có khi PESOBET nhận được mã phê duyệt và ủy quyền từ

ngân hàng phát hành thẻ. Nếu PESOBET không nhận được mã phê duyệt và ủy quyền như vậy thì tài khoản của Người dùng sẽ không được ghi có

bằng số tiền đó.

2.2.6 PESOBET có quyền sử dụng các thủ tục và phương tiện bổ sung để xác minh danh tính của Người dùng khi thực hiện gửi tiền vào Tài khoản Thành

viên của Người dùng.

2.2.7 PESOBET không cấp bất kỳ khoản tín dụng nào cho việc sử dụng dịch vụ của mình.

2.2.8 Số dư có trong Tài khoản Thành viên của Người dùng sẽ không chịu lãi.

2.3 Quản trị tài khoản.

2.3.1 PESOBET vận hành Tài khoản Thành viên của Người dùng, tính toán số tiền Người dùng đã đặt cược hoặc đề nghị đặt cược vào một vụ cá cược, thể hiện

mức độ rủi ro tiềm tàng của Người dùng bất cứ lúc nào (“Số tiền đặt trước”) và tính toán “Có sẵn để đặt cược” của Người dùng “cân bằng, theo thời gian

thời gian cũng như để giải quyết các cược do Người dùng thực hiện với Người dùng khác thông qua việc Người dùng tham

gia Trò chơi. 

2.3.2 Số tiền trong Tài khoản Thành viên của Người dùng chưa được đặt cược vào cược phù hợp là số dư “Có thể đặt cược” của Người dùng và sẽ

xác định giới hạn đặt cược của Người dùng.

2.3.3 Các tính toán của PESOBET về số dư “Số tiền đặt trước”, “Có sẵn để đặt cược” của Người dùng và số tiền mà Người dùng nợ theo các điều khoản của thỏa thuận này sẽ là

quyết định cuối cùng và, trong trường hợp không có bất kỳ lỗi rõ ràng nào, sẽ không phải tuân theo bất kỳ điều khoản nào. điều tra hoặc điều tra.

2.3.4 PESOBET được phép bù trừ mọi khoản lỗ cho bất kỳ khoản lãi nào.

2.3.5 Mọi khoản tiền gửi của Người dùng vào Tài khoản Thành viên của Người dùng sẽ được giữ lại để Người dùng sử dụng cho đến khi Người dùng đặt giá thầu

hoặc chấp nhận đặt cược trên Trang web. PESOBET sau đó sẽ giữ số tiền đặt cược để chờ kết quả Cược.

2.3.6 Khi Người dùng đặt cược trên trang web của PESOBET, PESOBET sẽ giữ số tiền đặt cược để chờ kết quả của trò chơi và tuyên bố người chiến thắng.

Tại thời điểm này, cược có giá trị ràng buộc và không thể bị hủy cũng như không thể rút bất kỳ số tiền nào do PESOBET nắm giữ với tư cách là

bên liên quan.

2.4 Xuất chi

2.4.1 Khi kết quả của Trò chơi mà Người dùng tham gia được xác định hoặc khi PESOBET đã xác nhận kết quả liên quan của một sự kiện và giải quyết thị

trường, tất cả tiền thắng cược sẽ được giữ để sử dụng cho Tài khoản Thành viên của Người dùng.

2.4.2 Nếu PESOBET ghi nhầm vào Tài khoản Thành viên của Người dùng số tiền thắng cược không thuộc về Người dùng, cho dù do lỗi kỹ thuật hay con

người hay lý do khác, số tiền đó sẽ vẫn là tài sản của PESOBET và số tiền này sẽ được chuyển từ Tài khoản Thành viên của Người dùng . Nếu trước

khi PESOBET phát hiện ra lỗi, Người dùng đã rút số tiền không thuộc về mình mà không ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục và hành

động khác có thể có theo pháp luật, thì số tiền thanh toán nhầm sẽ cấu thành khoản nợ mà Người dùng nợ PESOBET . Trong trường hợp tín dụng

không chính xác, Người dùng có nghĩa vụ thông báo ngay cho PESOBET qua email.

2.4.3 PESOBET sẽ thực hiện các thủ tục xác minh bổ sung đối với bất kỳ khoản thanh toán nào vượt quá số tiền tương đương 2.500 USD. Tuy nhiên, PESOBET có

quyền thực hiện bất kỳ quy trình xác minh nào như vậy trong trường hợp khoản thanh toán cho Người dùng thấp hơn.

2.5 Rút tiền từ Tài khoản Thành viên của Người dùng

2.5.1 Người dùng có thể rút bất kỳ số tiền nào lên tới số dư “Có thể đặt cược” trong Tài khoản Thành viên của Người dùng bằng cách phát hành PESOBET với

thông báo rút tiền hợp lệ trên Trang web.

2.5.2 Để giải phóng số dư Tài khoản Thành viên của Người dùng và rút toàn bộ số tiền của Người dùng, trước tiên Người dùng phải hủy mọi khoản đặt cược mà mình có thể

đã đặt mà vẫn còn tồn đọng.

2.5.3 Thông báo rút tiền phải được thực hiện thông qua Trang web. PESOBET sẽ không chấp nhận yêu cầu rút tiền được thực hiện qua điện thoại hoặc

thư điện tử. Nhân viên của PESOBET không được phép bỏ qua các hướng dẫn này.

2.5.4 Để bảo vệ Người dùng, trong khoảng thời gian 24 giờ bất kỳ, Người dùng chỉ có thể rút số tiền tối đa là 5.000 USD trừ khi

số tiền lớn hơn đã được thỏa thuận trước.

2.5.5 PESOBET cung cấp nhiều phương thức rút tiền đa dạng. Việc rút tiền có thể phải chịu phí tùy thuộc vào phương thức đã chọn. Bất kỳ khoản tiền thắng cược

nào vượt quá số tiền nêu trong mục 2.5.4 đều có thể được rút thông qua phương thức gửi tiền do Người dùng chọn. Thông tin về phí rút tiền hiện

tại có thể tìm thấy trên “Tài khoản của tôi” và bằng cách nhấp vào “Rút tiền”. Ngoài ra, ngân hàng của Người dùng có thể tính thêm phí xử lý. Những khoản

phí này có thể thay đổi theo thời gian.

2.5.6 PESOBET có quyền ghi có lại cho Người dùng bằng phương pháp tương tự như phương thức mà Người dùng sử dụng khi gửi tiền.

2.5.7 PESOBET có quyền yêu cầu giấy tờ nhận dạng cho tất cả các lần rút tiền.

2.5.8 Khi yêu cầu rút số tiền thắng cược vượt quá 100.000 USD, PESOBET có quyền thanh toán số tiền được yêu cầu tăng

dần trong 10 tháng liên tiếp, với một khoản thanh toán mỗi tháng theo lịch.

2.5.9 Vì lợi ích của trò chơi công bằng, cách chơi của Người dùng sẽ được xem xét trước khi việc rút tiền được xử lý cho bất kỳ kiểu chơi bất thường hoặc bất thường

nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cược bằng nhau, bằng 0 hoặc tỷ lệ ký quỹ thấp hoặc đặt cược phòng hộ cho các mục đích yêu cầu chơi qua . Nếu

PESOBET cho rằng việc chơi trò chơi bất thường đã xảy ra, PESOBET có quyền từ chối mọi khoản tiền rút và/hoặc tịch thu tất cả tiền thắng và tiền thưởng.

2.5.10 Đối với gửi tiền mặt và tiền thắng cược, Người dùng cần đặt cược 1 lần trước khi yêu cầu rút tiền. Nếu Người dùng chọn thực hiện việc này, Người dùng

chỉ có thể rút số tiền mình đã gửi, số tiền này có thể đã kích hoạt hoặc không kích hoạt phần thưởng, theo điều khoản là toàn bộ số tiền thưởng

vẫn còn trong tài khoản hoặc có thể được rút bởi PESOBET. Ví dụ: Người dùng gửi 20 USD và PESOBET cung cấp 20 USD làm tiền thưởng khi gửi

tiền. Sau đó có 40 USD trong tài khoản của Người dùng. Trước khi đáp ứng các yêu cầu đặt cược (thường gấp 40 lần số tiền thưởng), Người dùng có thể

muốn rút số tiền đã gửi của mình (20 USD). PESOBET sau đó sẽ rút lại tiền thưởng và mọi khoản tiền thắng hoặc thua trước khi việc rút tiền được phê

duyệt. Nếu Người dùng đã đánh bạc một phần trong tổng số dư trên tài khoản, Người dùng chỉ có thể yêu cầu rút số tiền còn lại sau khi số tiền thưởng

đã được trả lại cho PESOBET. PESOBET có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ phần thưởng nào được cung cấp cho bất kỳ Người dùng nào vì các lý do

bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Người dùng lạm dụng.

2.5.11 Điều kiện tiên quyết để xử lý các khoản rút tiền có tổng số tiền vượt quá 2.500 USD là Người dùng cung cấp cho PESOBET bản sao hộ chiếu

hoặc chứng minh nhân dân hợp lệ của Người dùng (xác nhận danh tính và tuổi) và hóa đơn tiện ích gần đây có tên Người dùng và ngày

ít hơn trên 3 tháng tuổi (xác nhận nơi cư trú). Trong trường hợp gửi tiền qua thẻ tín dụng, Người dùng có thể được yêu cầu gửi bản sao

mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng đã sử dụng chỉ hiển thị sáu chữ số đầu và bốn chữ số cuối ở mặt trước và ẩn số CVV2 ở mặt sau.

2.5.12 PESOBET còn có quyền yêu cầu các tài liệu được thảo luận ở phần 2.5.11 ở trên đối với bất kỳ chủ tài khoản nào đã yêu cầu

rút bất kỳ số tiền nào dưới 2.500 USD. 

2.5.13 Không thể rút tiền vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ đối với Visa hoặc Visa điện tử và Mastercard.

2.5.14 Theo luật hiện hành, PESOBET sẽ chỉ chuyển số tiền vào cùng một tài khoản nơi số tiền được trả vào tài khoản của Người dùng

bắt nguồn.

2.5.15 Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD. Đối với các khoản thanh toán dưới 50 USD (năm mươi USD), PESOBET có quyền tính phí giao dịch. 

2.5.16 PESOBET có quyền hạn chế các khoản thanh toán ở mức 10.000 USD mỗi tuần.

2.6 Đóng tài khoản thành viên của người dùng

2.6.1 Người dùng có thể đóng tài khoản của mình bất kỳ lúc nào và PESOBET sẽ trả lại cho Người dùng tất cả số tiền từ Tài khoản Thành viên của Người dùng

sau khi trừ đi phí rút tiền liên quan. Để đóng Tài khoản Thành viên của Người dùng, trước tiên Người dùng phải hủy mọi ưu đãi dành cho số tiền đặt cọc mà

Người dùng đã thực hiện vẫn còn tồn đọng.

2.6.2 Phương thức hoàn trả sẽ do PESOBET toàn quyền quyết định.

2.6.3 PESOBET có quyền đóng Tài khoản Thành viên của Người dùng và hoàn trả cho Người dùng số dư ‘Có sẵn để Đặt cược’, sau khi khấu

trừ mọi khoản phí rút tiền liên quan, theo quyết định tuyệt đối của PESOBET và không có nghĩa vụ phải nêu lý do hoặc đưa ra thông báo

trước .

2.6.4 Nếu Người dùng không đăng nhập vào Tài khoản Thành viên của mình qua internet bằng ‘Tên người dùng’ và ‘Mật khẩu’ trong khoảng thời gian một

(1) năm, tất cả số dư có thể bị xóa khỏi tài khoản của Người dùng sau khi có thông báo. đã được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký.

2.6.5 PESOBET có quyền giữ lại và loại bỏ bất kỳ khoản tiền thưởng nào được trao cho Người dùng nếu những khoản tiền thưởng đó không được sử dụng trong

vòng 6 tháng kể từ ngày chúng được trao.

2.6.6 Nếu Người dùng sử dụng tiền thưởng để chơi trên các Trò chơi không có trong Trò chơi được tính đáp ứng yêu cầu tiền thưởng, PESOBET

có quyền từ chối rút tiền, xóa tiền thưởng và xóa tiền thắng mà không cần thông báo. PESOBET có quyền khóa tất cả tài khoản của người chơi

bị phát hiện vi phạm quy định này.

3. Nghĩa vụ của Người dùng với tư cách là người chơi

3.1 Người dùng tuyên bố và đảm bảo rằng:

3.1.1 Người dùng đủ mười tám (18) tuổi hoặc độ tuổi trưởng thành hợp pháp tối thiểu cao hơn theo quy định của luật pháp có thẩm quyền áp dụng cho Người

dùng. Người dùng sẽ không bị cấm tham gia các Trò chơi được cung cấp trên Trang web theo bất kỳ quy định pháp lý nào thuộc thẩm quyền của mình;

3.1.2 Người dùng xác nhận rằng họ sẽ chỉ sử dụng Trang web này và Tài khoản Thành viên cho mục đích tham gia thực sự của Người dùng vào Trò

chơi chứ không phải cho bất kỳ hoạt động tài chính hoặc hoạt động nào khác. Việc Người dùng tham gia Trò chơi sẽ hoàn toàn dựa trên năng lực

cá nhân không chuyên nghiệp của Người dùng và chỉ được sử dụng cho mục đích giải trí và giải trí;

3.1.3 Người dùng phải tự mình tham gia Trò chơi chứ không phải thay mặt cho bất kỳ người nào khác;

3.1.4 Người dùng xác nhận rằng mình không cư trú tại Philippines, Hồng Kông, Singapore hoặc Hoa Kỳ.

3.1.5 Tất cả thông tin mà Người dùng cung cấp cho PESOBET trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận này là đúng, đầy đủ và chính xác và Người dùng phải

thông báo ngay cho PESOBET về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó;

3.1.6 Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm báo cáo và hạch toán mọi khoản thuế cờ bạc áp dụng cho mình và phải trả cho cơ quan quản lý hiện hành theo

luật liên quan đối với mọi khoản tiền thắng cược mà Người dùng nhận được từ PESOBET;

3.1.7 Người dùng xác nhận rằng tất cả số tiền mà Người dùng gửi vào Tài khoản Thành viên không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào và đặc biệt là không có nguồn

gốc từ bất kỳ hoạt động hoặc nguồn bất hợp pháp nào;

3.1.8 Người dùng hiểu rằng khi tham gia Trò chơi, Người dùng sẽ gặp rủi ro mất số tiền gửi vào Tài khoản Thành viên;

3.1.9 Người dùng sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận, thông đồng, sửa chữa hoặc bất hợp pháp nào khác liên quan đến sự tham gia của Người dùng hoặc bên thứ ba vào

bất kỳ Trò chơi nào và sẽ không sử dụng bất kỳ phương pháp hoặc kỹ thuật hoặc thiết bị phần cứng nào được hỗ trợ bằng phần mềm cho mục đích của Người dùng. tham gia

vào bất kỳ Trò chơi nào. PESOBET theo đây có quyền vô hiệu hóa hoặc đóng Tài khoản Thành viên hoặc vô hiệu hóa quyền tham gia của Người dùng vào Trò chơi trong

sự kiện của hành vi đó;

3.1.10 Liên quan đến việc gửi và rút tiền vào và từ Tài khoản Thành viên của Người dùng, Người dùng chỉ được sử dụng thẻ tín dụng và

các công cụ tài chính khác hợp lệ và hợp pháp thuộc về mình.

3.1.11 Phần mềm máy tính mà PESOBET cung cấp cho Người dùng là tài sản của PESOBET hoặc bất kỳ bên thứ ba hoặc đối tác nào khác của PESOBET và

được bảo vệ bởi bản quyền và luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Người dùng chỉ có thể sử dụng phần mềm cho mục đích sử dụng cá nhân, giải trí của

riêng mình theo tất cả các quy tắc, điều khoản và điều kiện được thiết lập theo đây và phù hợp với tất cả các quy tắc, điều khoản và điều kiện hiện hành.

luật, quy tắc và quy định.

3.1.12 Các trò chơi được chơi trên Trang web phải được chơi theo cách tương tự như các trò chơi được chơi ở bất kỳ cài đặt nào khác. Người dùng phải lịch sự với những Người

dùng khác và tránh những bình luận thô lỗ hoặc tục tĩu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phòng trò chuyện.

3.2 Tài khoản không hoạt động và không hoạt động

3.2.1 Nếu không có giao dịch nào được ghi lại trên tài khoản của Người dùng trong mười hai tháng thì Tài khoản Thành viên sẽ được coi là không hoạt động.

Trong trường hợp đó, sau khi gửi thông báo thích hợp cho người chơi vào tháng thứ 11, PESOBET sẽ khấu trừ 5 USD phí hành chính mỗi tháng từ tài

khoản của Người dùng. Nếu, sau khi PESOBET bắt đầu tính Phí quản trị vào tài khoản Người dùng và trước khi tài khoản của Người dùng không

hoạt động, Người dùng bắt đầu chơi trên tài khoản Người dùng, PESOBET sẽ hoàn trả phí hành chính đã tính vào tài khoản Người dùng. Để được hoàn

lại phí hành chính, Người dùng phải chơi và đặt cược vào tài khoản chứ không chỉ bằng cách đăng nhập. Trong trường hợp đó, Người dùng phải liên

hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp tài khoản người dùng không hoạt động trong 30 tháng, do đó việc đăng nhập không được

thực hiện trong vòng 30 tháng qua, PESOBET sẽ đóng tài khoản của Người dùng.

4. Chơi game có trách nhiệm

4.1 Bạn có thể tùy ý chọn loại trừ mình khỏi việc chơi bất kỳ Trò chơi nào trên Trang web của chúng tôi. Bạn có thể: Đặt giới hạn số tiền bạn có thể đặt cược trong một

khoảng thời gian nhất định. Đặt giới hạn cho những tổn thất bạn có thể phải chịu trong một khoảng thời gian; Đặt giới hạn về lượng thời gian bạn có thể chơi

trong một phiên; Loại trừ bản thân khỏi việc chơi trong một khoảng thời gian xác định hoặc không xác định.

4.2 Để áp đặt các giới hạn cho hoạt động chơi trò chơi của mình, bạn cần gửi email đến bộ phận dịch vụ khách hàng địa phương của mình

theo địa chỉ được cung cấp trên https://www.pesobet.com cho biết các thông tin chi tiết sau “Tôi muốn bị loại khỏi https://www .pesobet.com”

hoặc truy cập https://www.pesobet.com và nhấp vào “Chơi game có trách nhiệm”. Việc tự loại trừ sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đại diện dịch vụ

khách hàng nhận được yêu cầu của bạn.

4.3 Nếu bạn chọn tự loại trừ mình trong một khoảng thời gian không xác định, tài khoản của bạn sẽ bị đóng và bạn sẽ bị cấm đăng ký lại trên Trang web của chúng tôi.

4.4 Khi thiết lập Tài khoản Thành viên, bạn cũng có thể chọn áp đặt các giới hạn cho việc chơi của mình. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể gửi tiền và chơi

với số tiền bạn đã đặt trước trong khoảng thời gian bảy ngày tiếp theo. Bạn không thể tăng giới hạn của mình trong một tuần hoạt động nhưng có thể tăng

số tiền đặt cược tối đa cho tuần tiếp theo.

4.5 Nếu bạn chọn tự loại trừ theo cách được đề cập ở trên thì bạn sẽ không thể đảo ngược quan điểm này trong ít nhất 7 ngày, sau đó bạn sẽ

có thể gửi email đến cùng một địa chỉ email để- kích hoạt quyền truy cập của bạn vào Trò chơi của chúng tôi và kích hoạt lại Tài khoản

Thành viên của bạn.

5. Chương trình Phần thưởng PESOBET

5.1 PESOBET có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình Phần thưởng của PESOBET bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu PESOBET

nghi ngờ rằng Bạn đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc lừa đảo khi sử dụng Chương trình Phần thưởng PESOBET hoặc vi phạm Điều khoản và

Điều kiện của PESOBET, PESOBET có thể đóng băng hoặc chấm dứt Tài khoản Thành viên của Bạn và/hoặc tài khoản có liên quan (ví dụ: một người bạn được giới thiệu)

theo quyết định tuyệt đối của PESOBET.

5.2 Bạn sẽ tự động được đăng ký vào Chương trình Phần thưởng khi đăng ký tài khoản trên PESOBET.

5.3 Để thu thập tiền trên trang web, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình.

5.4 Bạn sẽ được thưởng xu khi hoạt động trên PESOВЕТ.

5.5 Tất cả thông tin cần thiết về số xu kiếm được và có sẵn cho người chơi đều hiển thị trên trang ‘Tài khoản của tôi’ của người chơi.

5.6 Số lượng xu được trao cho các hoạt động cụ thể được liệt kê trên trang web.

5.7 Xu chỉ có thể được đổi tại cửa hàng PESOBET.

5.8 Xu không thể chuyển cho người chơi khác.

5.9 Số tiền xu được ghi lại và cập nhật theo thời gian thực.

5.10 Cấp độ thành viên kiếm được có hiệu lực và được cập nhật ngay lập tức.

5.11 Để vượt qua Cấp 1 trong Chương trình Phần thưởng, người chơi bắt buộc phải gửi tiền. Tất cả quá trình phát triển cấp độ sẽ bị

dừng ở tất cả các cấp cho đến khi người chơi gửi tiền.

5.12 Một số ưu đãi tại cửa hàng chỉ dành cho người chơi đã đạt đến cấp độ chương trình cụ thể.

5.13 PESOBET có quyền vô hiệu hóa vĩnh viễn hoặc đình chỉ Chương trình Phần thưởng của người chơi trong trường hợp người chơi gian lận hoặc cố gắng

gian lận.

5.14 Kẻ cướp sòng bạc có thể tịch thu tiền của bạn nếu bạn không sử dụng chúng.

6. Quy định đặc biệt

6.1 Một số điều khoản nhất định được nêu trong phần này đề cập đến các quy tắc, điều khoản và điều khoản hợp đồng cho các trò chơi cụ thể, được tìm thấy

trong một liên kết riêng từ trang này. Các quy tắc được liên kết với trang này là một phần không thể thiếu của các Điều khoản và Điều kiện này và Người dùng sẽ

được coi là đã chấp nhận các quy tắc đặc biệt khi nhấp vào nút “CHẤP NHẬN” trên trang này.

Chính sách bảo mật

7.1 Người dùng xác nhận và đồng ý với việc PESOBET xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng nhằm mục đích cho phép Người dùng

truy cập và sử dụng Trang web cũng như để cho phép Người dùng tham gia Trò chơi và cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho Người dùng.

7.2 PESOBET sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng và tôn trọng quyền riêng tư của Người dùng theo các thông lệ kinh doanh tốt nhất và

luật áp dụng. 7.3

PESOBET sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng để cho phép Người dùng tham gia Trò chơi và thực hiện các hoạt động liên quan đến

việc Người dùng tham gia Trò chơi.

7.4 PESOBET cũng sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng nhằm mục đích thực hiện các thủ tục xác minh liên quan đến việc Người

dùng tham gia Trò chơi.

7.5 Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi việc tiết lộ đó là cần thiết để xử lý các yêu cầu của Người dùng, chẳng hạn như thực

hiện các giao dịch trên Tài khoản Thành viên của Người dùng hoặc tham gia Trò chơi, để thực hiện các thủ tục xác minh hoặc trừ khi luật pháp yêu cầu . Vì

các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của PESOBET có thể chịu trách nhiệm về một số phần nhất định trong chức năng hoặc

hoạt động tổng thể của Trang web nên dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho họ. Người dùng đồng ý với tất cả các tiết lộ như vậy.

7.6 Người dùng có quyền truy cập dữ liệu cá nhân do PESOBET lưu giữ về mình.

7.7 Người dùng phải thông báo kịp thời cho PESOBET, bằng cách sửa đổi hồ sơ của Người dùng hoặc bằng cách khác, về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin do Người dùng

cung cấp tại thời điểm đăng ký và mở Tài khoản Thành viên của Người dùng.

7.8 Để cung cấp cho Người dùng dịch vụ hiệu quả, PESOBET và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó có thể yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của Người

dùng từ quốc gia này sang quốc gia khác trên toàn thế giới. Người dùng đồng ý với dữ liệu cá nhân của Người dùng được chuyển giao.

7.9 Trong quá trình xử lý Tài khoản Thành viên của Người dùng và các giao dịch liên quan, PESOBET có thể nhờ đến các cơ quan xếp hạng tín

dụng, cơ quan phát hiện gian lận, cơ quan chống rửa tiền có thể lưu giữ hồ sơ thông tin của Người dùng. Người dùng đồng ý với việc tiết

lộ như vậy.

7.10 Để giúp việc truy cập Trang web của Người dùng thân thiện hơn với người dùng, để theo dõi các lượt truy cập vào Trang web và để cải thiện dịch vụ,

PESOBET thu thập một mẩu thông tin nhỏ được gửi từ trình duyệt của Người dùng, được gọi là cookie. Nếu muốn, Người dùng có thể tắt việc thu thập

cookie (vui lòng tham khảo hướng dẫn trình duyệt của Người dùng để biết cách thực hiện việc này). Tuy nhiên, Người dùng phải lưu ý rằng việc tắt cookie

có thể hạn chế việc Người dùng sử dụng Trang web hoặc trải nghiệm chung của mình.

7.11 Người dùng đồng ý cho PESOBET thỉnh thoảng thông báo cho Người dùng về những thay đổi trên Trang web, dịch vụ mới và chương trình khuyến mãi. Nếu

Người dùng không muốn nhận dữ liệu tiếp thị trực tiếp, Người dùng có thể từ chối dịch vụ đó. Người dùng có thể chọn tham gia lại để nhận tài liệu

quảng cáo bằng cách gửi email cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

8. Khiếu nại

8.1 Khiếu nại của người dùng có thể được gửi tới:

8.2 PESOBET qua email tại [email protected]

8.3 PESOBET sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề được báo cáo kịp thời.

8.4 Nếu Người dùng có thắc mắc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào, Người dùng cũng có thể liên hệ với PESOBET theo địa chỉ [email protected] kèm theo thông tin chi

tiết về truy vấn. Đại diện của PESOBET sẽ xem xét mọi giao dịch có thắc mắc hoặc tranh chấp. Các quyết định của PESOBET là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc.

9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

9.1 Người dùng truy cập Trang web và tự chịu rủi ro khi tham gia Trò chơi. Trang web và Trò chơi được cung cấp mà không có bất

kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

9.2 Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của điều khoản trước đó, PESOBET, giám đốc, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ của PESOBET:

9.2.1 không đảm bảo rằng phần mềm hoặc Trang web phù hợp với mục đích của chúng;

9.2.2 không đảm bảo rằng phần mềm và Trang web không có lỗi;

9.2.3 không đảm bảo rằng Trang web và/hoặc Trò chơi sẽ có thể truy cập được mà không bị gián đoạn;

9.2.4 sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc thiệt hại nào, dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, ngẫu nhiên hay cách khác, phát sinh

liên quan đến việc Người dùng sử dụng Trang web hoặc việc Người dùng tham gia Trò chơi.

9.2.5 Người dùng đồng ý bồi thường đầy đủ và giữ cho PESOBET, giám đốc, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của PESOBET không bị tổn hại về

mọi chi phí, chi phí, tổn thất, thiệt hại, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh liên quan đến việc sử dụng của Người dùng. của Trang web

hoặc việc tham gia Trò chơi.

10. Báo cáo phòng chống rửa tiền

10.1 Nếu Người dùng biết về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến bất kỳ Trò chơi nào của Trang web, Người dùng phải báo cáo điều này ngay lập tức

cho PESOBET.

10.2 PESOBET có thể đình chỉ, chặn hoặc đóng Tài khoản Thành viên của Người dùng và giữ lại tiền nếu xảy ra nghi

ngờ rửa tiền theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.

10.3

Mọi nghi ngờ về hoạt động rửa tiền diễn ra thông qua Trang web sẽ được báo cáo cho cơ quan chức năng để điều tra thêm. Mọi khoản tiền

mà người chơi phải trả có thể bị công ty tịch thu hoặc chuyển cho cơ quan chức năng.

11. Vi phạm, hình phạt và chấm dứt hợp đồng

11.1 Nếu Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các T&C này hoặc PESOBET có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Người dùng đã vi phạm chúng,

PESOBET có quyền đình chỉ, đóng Tài khoản Thành viên, giữ lại bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản của Người dùng (bao gồm cả tiền gửi) và sử dụng số tiền

đó để bù đắp cho mọi thiệt hại do Người dùng gây ra.

11.2 Nếu PESOBET nghi ngờ rằng Người dùng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc lừa đảo khi sử dụng Trang web; hoặc vi phạm Thỏa thuận này;

hoặc Người dùng có vấn đề với chủ nợ hoặc tồn tại tình huống gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, PESOBET có thể đóng băng hoặc

chấm dứt tài khoản của Người dùng hoặc hủy bất kỳ khoản đặt cược nào theo toàn quyền quyết định của PESOBET.

11.3 Người dùng thừa nhận rằng PESOBET sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc Người dùng có vi phạm các quy tắc hoặc điều khoản hoặc điều kiện của

PESOBET hay không. Điều này có thể dẫn đến việc PESOBET bị đình chỉ hoặc cấm vĩnh viễn Người dùng tham gia vào trang web của chúng tôi.

12. Sở hữu trí tuệ

12.1 PESOBET là chủ sở hữu duy nhất của nhãn hiệu PESOBET và logo PESOBET. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nhãn hiệu PESOBET

và logo PESOBET đều có thể bị truy tố.

12.2 https://www.pesobet.com là URL của PESOBET và không được phép sử dụng trái phép URL này trên một trang web hoặc nền tảng kỹ thuật số khác mà không có sự

đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

12.3 PESOBET là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép hợp pháp các quyền đối với công nghệ, phần mềm và hệ thống kinh doanh được sử dụng trong Trang web này.

12.4 Nội dung và cấu trúc của các trang Trang web của PESOBET tuân theo bản quyền và quyền cơ sở dữ liệu dưới tên PESOBET. Đã đăng ký Bản

quyền. Bản quyền của Trang web này bao gồm tất cả văn bản, đồ họa, mã, tệp và liên kết thuộc về PESOBET và trang web này không được sao

chép, truyền tải hoặc lưu trữ toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý bằng văn bản của PESOBET. Do đó, việc Người dùng đăng ký và sử

dụng hệ thống PESOBET’S không trao bất kỳ quyền nào đối với tài sản trí tuệ có trong hệ thống của chúng tôi.

12.5 Các liên kết đến Trang web và bất kỳ trang nào trong đó không được đưa vào bất kỳ trang web nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PESOBET.

12.6 Người dùng đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị tự động hoặc thủ công nào để giám sát các trang web PESOBET hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó. Bất kỳ việc sử dụng hoặc

sao chép trái phép đều có thể bị truy tố.

13. Tính tách biệt

13.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản & Điều kiện này bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ bị tách khỏi các Điều khoản & Điều kiện này và tất cả các điều

khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực mà không bị ảnh hưởng bởi việc cắt bỏ đó.

14. Phân công

14.1 PESOBET có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao hợp pháp Thỏa thuận này. Người dùng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Thỏa thuận này

theo cách khác.

15. Toàn bộ Thỏa thuận và Sự chấp nhận

15.1 Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ

thỏa thuận giữa Người dùng và PESOBET liên quan đến Trang web và lưu lại trong trường hợp gian lận, thỏa

thuận này sẽ thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc đương thời, dù bằng điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa

Người dùng và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận theo thủ tục tố tụng

tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này ở cùng mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ

kinh doanh khác được tạo và lưu giữ ban đầu ở dạng in.

PESOBET đối với Trang web này.